สวัสดิการ

สำหรับ

นักศึกษา


"สวัสดิการสุดคุ้ม
หายห่วง ไม่มีเก็บเพิ่ม"

หอพัก

(รวมค่าน้ำและค่าไฟ)

ชุดฟอร์ม 2 ชุด

พร้อมเข็มตราสัญลักษณ์

ชุดพละ 1 ชุด

เอกสารประกอบ

การเรียนการสอน

ตลอดหลักสูตร

อุปกรณ์ประกอบ

การเรียนการสอน

ตลอดหลักสูตร

กิจกรรมรับน้อง

WIFI ทั้งที่โรงเรียน

และหอพัก

กิจกรรมพิเศษจิตอาสา

ณ มูลนิธิต่าง ๆ

กิจกรรมทัศนศึกษา

เยี่ยมชมเกาะรัตนโกสินทร์

ค่าบำรุงโรงพยาบาล

ในช่วงฝึกงาน

ค่ารักษาพยาบาล

เบื้องต้นในโรงเรียน

และหอพัก

กิจกรรมกีฬาสี

(นอกสถานที่)

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Walk Rally (นอกสถานที่)

สวัสดิการ

สำหรับ

นักศึกษา


"สวัสดิการสุดคุ้ม
หายห่วง ไม่มีเก็บเพิ่ม"

หอพัก

(รวมค่าน้ำและค่าไฟ)

ชุดฟอร์ม 2 ชุด

พร้อมเข็มตราสัญลักษณ์

ชุดพละ 1 ชุด

เอกสารประกอบ

การเรียนการสอน

ตลอดหลักสูตร

อุปกรณ์ประกอบ

การเรียนการสอน

ตลอดหลักสูตร

กิจกรรมรับน้อง

WIFI ทั้งที่โรงเรียน

และหอพัก

กิจกรรมพิเศษจิตอาสา

ณ มูลนิธิต่าง ๆ

กิจกรรมทัศนศึกษา

เยี่ยมชมเกาะรัตนโกสินทร์

ค่าบำรุงโรงพยาบาล

ในช่วงฝึกงาน

ค่ารักษาพยาบาล

เบื้องต้นในโรงเรียน

และหอพัก

กิจกรรมกีฬาสี

(นอกสถานที่)

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Walk Rally (นอกสถานที่)


ตารางผ่อนชำระ


ตาราง
ผ่อนชำระ


 • ลงทะเบียน

 • งวดที่ 1 (วันเปิดเรียน)

 • งวดที่ 2

 • งวดที่ 3

 • งวดที่ 4

 • งวดที่ 5

 • งวดที่ 6

 • งวดที่ 7

 • งวดที่ 8

ภาคปกติ

(จันทร์-เสาร์)


49,000THB

 • 5,000

 • 14,000

 • 15,000

 • 15,000


ตาราง
ผ่อนชำระ


 • ลงทะเบียน

 • งวดที่ 1 (วันเปิดเรียน)

 • งวดที่ 2 เดือนที่ 2

 • งวดที่ 3 (ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน)

ภาค Online


39,000THB

 • 3,000

 • 14,000

 • 12,000

 • 10,000


ตาราง
ผ่อนชำระ


 • ลงทะเบียน

 • งวดที่ 1 (วันเปิดเรียน)

 • งวดที่ 2 เดือนที่ 2

 • งวดที่ 3 (ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน)

หลักสูตร

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

49,000THB

 • 5,000

 • 9,500

 • 7,000

 • -


ตาราง
ผ่อนชำระ


 • ลงทะเบียน

 • งวดที่ 1 (วันเปิดเรียน)

 • งวดที่ 2

 • งวดที่ 3

เก็บหน่วยกิต

(ม.4-ม.5)


49,000THB

 • 5,000

 • 12,000

 • 12,000

 • 20,000


ตาราง
ผ่อนชำระ


 • ลงทะเบียน

 • งวดที่ 1 (วันเปิดเรียน)

 • งวดที่ 2 เดือนที่ 2

 • งวดที่ 3 (ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน)

ภาคปกติ

(จันทร์-เสาร์)


49,000THB

 • 5,000

 • 14,000

 • 15,000

 • 15,000

ภาค Online39,000THB

 • 3,000

 • 14,000

 • 12,000

 • 10,000

หลักสูตร

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง


21,500THB

 • 5,000

 • 9,500

 • 7,000

 • -


ตาราง
ผ่อนชำระ


 • ลงทะเบียน

 • งวดที่ 1 (วันเปิดเรียน)

 • งวดที่ 2

 • งวดที่ 3

เก็บหน่วยกิต

(ม.4-ม.5)


49,000THB

 • 5,000

 • 12,000

 • 12,000

 • 20,000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ชำระค่าลงทะเบียนง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

ชำระค่าลงทะเบียนง่ายๆ
เพียง 3 ขั้นตอน

สมัครเรียนสมัครเรียน

กรอก

ใบสมัครเรียนหน้าเว็บไซต์

โอน

ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท

แจ้ง

ยืนยันการชำระเงิน
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน

กรอก

ใบสมัครเรียนหน้าเว็บไซต์

โอน

ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท

แจ้ง

ยืนยันการชำระเงิน
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน


สมัครเรียน

Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK

สมัครเรียน
Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK