ลงทะเบียนออนไลน์

ประวัติส่วนตัว


ช่องทางการติดต่อ


ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษาสูงสุด

มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี

หลักสูตรที่คุณเลือก

ภาคปกติ (วันจันทร์ - เสาร์)
ภาค Online
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
เก็บหน่วยกิต ม.4 ม.5 (ปิดเทอมใหญ่)

สมัครเรียนรุ่นที่


รุ่น เปิดเรียน
รุ่น เปิดเรียน
รุ่น เปิดเรียน
รุ่น เปิดเรียน
รุ่น เปิดเรียน
สมัครเรียน

Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK

สมัครเรียน
Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK