สมัครเรียน

คุณสมบัติผู้เรียน

・เพศหญิง/ชาย อายุ 16 - 35 ปี

・วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., กศน และ ปริญญาตรี

・มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)

・ไม่มีรอยสักหรือแผลเป็นขนาดใหญ่นอกร่มผ้า

・รูปร่างสมส่วน


วิธีสมัครเรียน

สมัครเรียนออนไลน์

กรอกใบสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
หรือดาวน์โหลดใบสมัครล่วงหน้าได้ที่

ดาวน์โหลด

สมัครผ่านทางโทรศัพท์

โทร

สมัครเรียน

Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK

สมัครเรียน
Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK