ทำไมนักศึกษากว่า 9,000 คน
ถึงเลือกปิยะมินทร์คุณารักษ์


  • เรียนจบเร็ว มีรายได้ไว ตั้งแต่เดือนที่ 5 และ 6

  • เปิดมายาวนานที่สุดกว่า 22 ปี

  • การันตีมีงานรองรับ 100% หลังเรียนจบทันที

  • สวัสดิการสุดคุ้มหายห่วง ไม่มีเก็บเพิ่ม


22 ปีแห่งคุณภาพของการก่อตั้งโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์เราได้รับรางวัลการันตีมาตรฐานโรงเรียนและผู้บริหารกว่า 20 รางวัล ดำเนินการเปิดสอนสอนหลักสูตรระยะสั้นการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หรือที่รู้จักกันดีในนามหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการจบเร็ว มีรายได้ไว และได้ทำงานที่มั่นคง เพื่อจุนเจือครอบครัวและหาทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีสวัสดิการที่ครบครันตลอดหลักสูตร อาทิ หอพัก ชุดเครื่องแบบนักศึกษา กิจกรรมนันทการต่างๆ กิจกรรมทัศนศึกษา ประกันชีวิตวงเงินสูงสุด 100,000 บาท และอื่นๆอีกมากมาย จนมาถึงปัจจุบันเราได้ผลิตบุคลากรมืออาชีพในสายวิชาชีพพยาบาล ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาที่จบไปนั้น ล้วนมีงานรองรับ และมีโอกาสในการทำงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเหตุเหตุผลเหล่านี้นักศึกษาทั่วประเทศกว่า 9,000 คน เลือกโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์

สมัครเรียน

Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK

สมัครเรียน
Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK