ตัวอย่างความสำเร็จ

"

ศิษย์เก่าต่อยอดความสำเร็จ

ศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

สิ่งที่ทางโรงเรียนปลูกฝังนักศึกษาทุกคนคือความรักในวิชาชีพด้านการพยาบาลและมีจิตใจที่เมตตาอันเป็นคุณสมบัติสำคัญของการทำงานในด้านนี้ นักศึกษาของโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์จะได้รับการแนะแนวจากอาจารย์ ในการศึกษาต่อ และหลายคนจึงศึกษาต่อพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

"

"

ศิษย์เก่าต่อยอดความสำเร็จ

ศึกษาต่อคณะที่ตนเองใฝ่ฝัน

“ก้าวแรกของความสำเร็จ” สำหรับตัวอย่างศิษย์เก่าที่ค้นหาตนเองขณะที่ทำงานพร้อมสะสมรายได้ส่วนนึงเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ตนเองในการเรียนต่อระดับปริญญา เพื่อให้ได้ทำงานที่ตนเองใฝ่ฝัน เพราะความฝันไม่มีคำว่าสายเกินไป

"

สมัครเรียน

Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK

สมัครเรียน
Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2022 PIYAMINKUNARAK