หลักสูตรที่เปิดสอน


HOT

ภาคปกติ

วันจันทร์-เสาร์

ภาคพิเศษ

วันเสาร์-อาทิตย์

ภาคพิเศษ

วันอาทิตย์

เรียนเก็บหน่วยกิต

ม.4 - ม.5

HOT

ภาคปกติ

วันจันทร์-เสาร์

ภาคพิเศษ

วันเสาร์-อาทิตย์

ภาคพิเศษ

วันอาทิตย์

เรียนเก็บหน่วยกิต

ม.4 - ม.5

สาขาที่เปิดสอน

พนักงานผู้ช่วย
งานพยาบาล

พนักงานผู้ช่วย
แพทย์

พนักงานผู้ช่วย
งานทันตแพทย์

พนักงานผู้ช่วย
งานเภสัชกร

พนักงานผู้ช่วย
งานกายภาพบำบัด

พนักงานผู้ช่วย
งานพยาบาล

พนักงานผู้ช่วย
แพทย์

พนักงานผู้ช่วย
งานทันตแพทย์

พนักงานผู้ช่วย
งานเภสัชกร

พนักงานผู้ช่วย
งานกายภาพบำบัด

บรรยากาศในห้องเรียน

ดูเพิ่มเติม

ตัวอย่างศิษย์เก่า

ตัวอย่างศิษย์เก่า

ทำไมนักศึกษากว่า
9,000 คน ถึงเลือก
ปิยะมินทร์คุณารักษ์

  • เรียนจบเร็ว มีรายได้ไว ตั้งแต่เดือนที่ 5 และ 6

  • เปิดมายาวนานที่สุดกว่า 22 ปี

  • การันตีมีงานรองรับ 100% หลังเรียนจบทันที

  • สวัสดิการสุดคุ้มหายห่วง ไม่มีเก็บเพิ่ม

ดูเพิ่มเติม

ทำไมนักศึกษากว่า
9,000 คน ถึงเลือก
ปิยะมินทร์คุณารักษ์

  • เรียนจบเร็ว มีรายได้ไว ตั้งแต่เดือนที่ 5 และ 6

  • เปิดมายาวนานที่สุดกว่า 22 ปี

  • การันตีมีงานรองรับ 100% หลังเรียนจบทันที

  • สวัสดิการสุดคุ้มหายห่วง ไม่มีเก็บเพิ่ม

ดูเพิ่มเติม

บทความข่าวสาร

โรงเรียนบริบาลคืออะไร ไหนเล่ามาซิ!

เริ่มจากความหมายของ “บริบาล” ก่อนนะคะ คำว่า “บริบาล” หมายถึง ดูแลหรือดูแลรักษา และคำว่า “ผู้บริบาล” หมายถึง ผู้ดูแลโดยรอบ เช่น ดูแลคนแก่ ผู้ป่วย เด็ก คนพิการ อาจรวมถึงครูพี่เลี้ยงเด็ก ที่สามารถดูแลได้ที่บ้านหรือในชุมชน ดังนั้นโรงเรียนบริบาลก็คือ โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนวิธีการเป็นผู้บริบาลหรือพนักงานบริบาลโดยสมบูรณ์


อ่านต่อ

บทความข่าวสาร

โรงเรียนบริบาลคืออะไร ไหนเล่ามาซิ!

เริ่มจากความหมายของ “บริบาล” ก่อนนะคะ คำว่า “บริบาล” หมายถึง ดูแลหรือดูแลรักษา และคำว่า “ผู้บริบาล” หมายถึง ผู้ดูแลโดยรอบ เช่น ดูแลคนแก่ ผู้ป่วย เด็ก คนพิการ อาจรวมถึงครูพี่เลี้ยงเด็ก ที่สามารถดูแลได้ที่บ้านหรือในชุมชน ดังนั้นโรงเรียนบริบาลก็คือ โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนวิธีการเป็นผู้บริบาลหรือพนักงานบริบาลโดยสมบูรณ์


อ่านต่อ

22ปี

แห่งคุณภาพ
ที่ผลิตบุคลากรคุณภาพ
สายวิชาชีพการพยาบาล

กว่า

9,000คน

สำเร็จการศึกษา
จากรั้วปิยะมินทร์คุณารักษ์

มากกว่า

20รางวัล

และเกียรติบัตร
การันตีคุณภาพ
ในระดับประเทศและสากล

รายได้เริ่มต้น

12,000บาท

ถึง 20,000 บาท
พร้อมรับรองงาน
ตลอดชีวิต


22ปี

แห่งคุณภาพ
ที่ผลิตบุคลากรคุณภาพ
สายวิชาชีพการพยาบาล

กว่า

9,000คน

สำเร็จการศึกษา
จากรั้วปิยะมินทร์คุณารักษ์

มากกว่า

20รางวัล

และเกียรติบัตร
การันตีคุณภาพ
ในระดับประเทศและสากล

รายได้เริ่มต้น

12,000บาท

ถึง 20,000 บาท
พร้อมรับรองงาน
ตลอดชีวิต


ปฏิทินเปิดเรียน

สมัครเรียน

ปฏิทินเปิดเรียน

สมัครเรียน

"สถาบันพันธมิตร ลงนามร่วมกับโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์"

เพื่อโอกาสที่ก้าวไกล กับการต่อยอดทางการศึกษาให้กับศิษย์ของเรา


"โรงเรียนแห่งเดียวที่มีงานรองรับให้ตลอดชีวิต"

สามารถเลือกสถานที่ฝึกงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

และโรงพยาบาล คลินิก รวมทั้งสถานพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศ


สมัครเรียน

Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2017 PIYAMINKUNARAK

สมัครเรียน
Contact Info

99/148 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 ถนนสีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 10510

Copyright © 2017 PIYAMINKUNARAK